Şirketimizce Sabit Telefon Hizmeti kapsamında

herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti sunulmamaktadır